Missie en Visie

Onze doelstelling is het verhogen van het geestelijk en maatschappelijk welzijn van in het bijzonder jonge mensen.

Open plek voor jongeren

Stichting Williams is opgericht op 23 februari 1923 en ontstaan uit jongemannenverenigingen vanuit verschillende Christelijke kerken in Apeldoorn.
We willen graag een open plek zijn voor jongeren, waarbij iedereen ertoe doet en van waarde is, ongeacht verschillen.
Wij willen een veilige plek bieden aan jongeren en ook jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden zich hier te ontwikkelen en klaar te maken voor de “echte” wereld. Dit alles vanuit een Christelijke levensvisie. Horeca is daarvoor een goed middel, omdat het jongeren aanspreekt, laagdrempelig is en het daar ontspannen voelt om bij elkaar te komen.

Horeca als middel

Wij beheren als Stichting onroerend goed in de binnenstad van Apeldoorn aan de van Kinsbergenstraat 6-8.
Stichting Williams wil mogelijk maken dat ‘Anderen liefhebben zoals God ons liefheeft’, met name gericht op jongeren, nog meer vorm krijgt. De stichting bestaat inmiddels bijna 100 jaar en focust zich op het bewerkstelligen van onze missie. Een manier om dit te bereiken is het faciliteren van een locatie in de binnenstad van Apeldoorn. Wij gebruiken hierbij de horeca als middel. Schenkers is de uitvoerende partij en huurder van het bedrijfspand. Schenkers krijgt zijn naam vanuit de gedachte: ‘Mensen koffie én aandacht schenken.’

Christelijke levensvisie

De stichting heeft als grondslag: ‘De erkenning van de Bijbel als Gods Woord.’
Doelstelling: ‘Het verhogen van het geestelijk en maatschappelijk welzijn van in het bijzonder jonge mensen.’
Deze doelstelling wordt uitgevoerd vanuit bovengenoemde Christelijke levensvisie en onder de hiervoor vermelde grondslag en door middel van het verrichten van alles wat hiermee verband houdt of hiertoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel dus onder meer te bereiken door het in stand houden en exploiteren van een gebouw in het centrum van Apeldoorn.


© Stichting Williams - Webontwerp De Webteur - JKey Photography