Skip to main content

Privacyreglement

Dit privacy beleid is van toepassing op de website van Stichting Williams. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Stichting Williams respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Stichting Williams kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de website van Stichting Williams,en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Williams verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

  • Naam
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Mailadres

Waarom deze gegevens nodig zijn?

Stichting Williams verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Stichting Williams uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een door u gevraagde dienst.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Stichting Williams bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen verder gebruik wenst te maken van hun diensten.

Worden uw gegevens gedeeld?

Stichting Williams verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een door u gewenste dienst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Stichting Williams gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Stichting Williams. Er zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek worden gereageerd.

Beveiliging

Stichting Williams neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.