Skip to main content
Stichting Williams Apeldoorn

Wij willen een nieuwe impuls geven aan de doelstellingen van onze stichting!

Wij zetten ons in voor het welzijn van jongeren

Onze missie

‘Het faciliteren van een locatie in de binnenstad van Apeldoorn waar (christelijke) jongeren een veilige plek hebben om te ontspannen, elkaar te ontmoeten, en om te wonen.’

Onze doelstelling

‘Het verhogen van het geestelijk en maatschappelijk welzijn van in het bijzonder jonge mensen.’

Christelijk jongerencafé Lighthouse

Wij gebruiken horeca als middel en beheren daartoe vastgoed in de binnenstad van Apeldoorn. Vanuit een christelijke levensvisie faciliteren wij Jongerencafé Lighthouse vanuit de gedachte "Een licht zijn voor onze omgeving en met name voor jongeren".

Christelijk jongerencafé Lighthouse Apeldoorn
Jongerencafé Lighthouse Apeldoorn

Maar er is meer nodig!

Wij willen een nieuwe impuls geven aan de doelstellingen van onze stichting. Het pand moderniseren, achterstallig onderhoud aanpakken, en er is meer ruimte nodig om de activiteiten te kunnen vormgeven.